Munkatársak

Paládi-Kovács Attila

professor emeritus

Paládi-Kovács Attila

Elérhetőség

e-mail: paladi@t-online.hu

Főbb kutatási területei

 • az anyagi kultúra története (agrotechnika, állattartó kultúra, közlekedés-szállítás),
 • társadalomszerkezet, társadalmi rétegződés (köznemesi- és munkáskultúra, népiségtörténet, etnicitás és identitás, etnikai folyamatok),
 • elmélet és módszer (néprajzi kartográfia és régiókutatás, kutatástörténet) Magyarországon és Közép-Európában

Szakmai közéleti tevékenység

 • MTA rendes tag (2010)
 • MTA levelező tag (2001)
 • MTA Felügyelő Testület (szavazati jogú tag)
 • MTA Közgyűlés
 • MTA Néprajztudományi Bizottság (szavazati jogú tag)
 • Akadémiai Klub Egyesület
 • Acta Etnographica Hungarica (szerkesztőbizottsági tag)
 • International Council of Scientific Unions magyar nemzeti bizottság
 • Magyar Néprajzi Társaság (tiszteleti tag)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság (tiszteleti tag)
 • SIEF magyar nemzeti bizottság
 • ETHNOS Finn Néprajzi Társaság (tiszteleti tag)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 • Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)
 • Ethnographia (szerkesztőbizottsági tag)
 • Történeti Földrajzi Közlemények (tanácsadó testületi tag)

Szakmai elismerések

 • Akadémiai Jutalomérem (Magyar Tudományos Akadémia): 2014
 • Széchenyi-díj: 2013
 • Nívódíj (Akadémiai Kiadó): 2008
 • Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje: 2006
 • Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (OTKA): 2006
 • Fábry János-díj (Gömöri Múzeumegyesület): 2005
 • Nívódíj (Akadémiai Kiadó): 2004
 • Ózd Város Díszpolgára (Ózd Város Önkormányzata): 2000
 • Győrffy István-emlékérem (MNT): 1987
 • Nívódíj (Akadémiai Kiadó): 1982
 • Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság): 1970

Publikációs lista

mtmt.hu