Könyvtár

Könyvtár

Könyvtár
 

Cím

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. fszt. 22.

Tel.: +36 1 411-6500 / 5142 (Olvasóterem); 5203 (Munkaszoba)

Nyitva tartás

Hétfő: 10-16

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: ZÁRVA

Munkatárs

Kopaszné Szincsok Éva Ildikó

informatikus könyvtáros

MTMT, EDIT adminisztrátor

e-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu

A Néprajzi Intézet Könyvtárához szóló kéréseket kérem a szincsok.ildiko@btk.elte.hu címre küldeni.

Ismertető a könyvtárról

A Néprajzi Intézet létrehozásával egy időben, az 1934-35-ös tanévben alapították a könyvtárat is. Az állomány kialakítása vásárlással, adományokkal és hagyatékkal indult. Több mint száz négyzetméteres, negyven férőhelyes olvasóterem áll az intézet oktatóinak, hallgatóinak rendelkezésére. Az olvasóteremben szabadpolcon van elhelyezve a kézikönyvek mellett a kötelező és ajánlott szakirodalom. Az olvasóterem galériáján a magyar- és külföldi folyóiratok, évkönyvek találhatók. Az olvasóteremben kisebb intézeti kiállításokat is rendezünk. A könyvtár ad helyet az intézet által szervezett tudományos konferenciáknak, könyvbemutatóknak, a HÖK által elindított teadélutánoknak és egyéb szakmai feldolgozás, Könyvtári Szolgálat hálózatához tartozik, mint intézeti könyvtár. Két tanszék, a Folklore Tanszék és a Tárgyi Néprajzi Tanszék munkáját segíti.

A könyvtár gyűjtőköre

Magyar és összehasonlító folklorisztika, tárgyi néprajz és kulturális antropológia tárgyköréhez tartozó magyar és idegen nyelvű szakirodalom, folyóirat és periodika. A teljesség igényével gyűjti az intézet hallgatói által készített szakdolgozatokat, doktori disszertációkat, valamint az intézet oktatóitól, hallgatóitól megjelent dokumentumokat.

Gyűjtemények

Az Intézet könyvtári állományához tartozik Katona Imre  hagyatékának bizonyos kéziratai és vicc-gyűjteménye, valamint Tálasi István, Takács Lajos és Lázár Oszkár hagyatéka. Ortutay Gyula professzor tudományos könyvgyűjteménye is itt található, nagysága 14.000 kötet, melynek feldolgozása folyamatban van. A gyűjtemény feldolgozott része már kereshető az internetes katalógusban. Az Ortutay gyűjtemény könyvei nem kölcsönözhetők, csak helyben használhatók. A nyomtatott dokumentumokon túl az állományhoz tartozik egy archívum, az úgynevezett KÉZIRATTÁR, amely korábbi néprajzi gyűjtések (pl. az 1848-1948-as centenáris gyűjtés, valamint a Budapest-gyűjtés) és hagyatékok kéziratát tartalmazza.

Beiratkozás, helyben használat

A könyvtárat az ELTE minden polgára használhatja egyetemi olvasójegyének a könyvtáros pultnál való bemutatásával vagy könyvtárhasználati jogosultsága egyéb módon történő igazolásával (pl. beiratkozott olvasók esetében nevük bemondása is elegendő). Külsős olvasók a könyvtárat a könyvtáros engedélyével, beiratkozás után használhatják.
A helyben használt könyvek polcra való visszahelyezése a könyvtáros feladata. Kérjük, hogy az olvasók a már nem használt könyveket hagyják az asztalon vagy tegyék a könyvszállító kocsira. A később is használni kívánt köteteket a könyvtáros pultja melletti asztalon lehet félretenni, a szükséges nyomtatvány (olvasó neve, félretétel dátuma) kitöltésével.

Kölcsönzés

Kölcsönzési joggal rendelkeznek:

• ELTE BTK oktatói és munkatársai

• a Néprajzi Intézet doktoranduszai