Fontosabb adatbázisok

Fontosabb adatbázisok

Arcanum Digitális Tudománytár

https://www.arcanum.hu/hu/

Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges. Egyetemi gépekről ingyenesen elérhető.

Hungaricana

https://hungaricana.hu/hu/

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

Elérhető adatbázisok:

 • Képcsarnok
 • Könyv- és Dokumentumtár
 • MAPIRE
 • Térképek és Építészeti Tervek
 • Levéltár
 • Budapest Időgép

Magyar néprajzi bibliográfia

http://hunteka.neprajz.hu/

A magyar néprajz kurrens bibliográfiája 1971 óta jelent meg nyomtatásban, 1989-től 2004-ig a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában.A bibliográfia a 2005-ös tárgyévtől kizárólag online formában él tovább.

Az anyaggyűjtés kiterjed a határon túli magyar néprajzi kutatás könyv- és cikktermésére, és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. A hazai tudományokban is egyre növekvő inter- és transzdiszciplinaritás következtében a bibliográfia nemcsak a néprajz, a folklorisztika és az antropológia különböző irányzatainak publikációit tartalmazza, hanem részben a társadalomtörténet, a szociológia és más rokontudományok szorosan kapcsolódó hazai könyv- és cikktermését is.

MTA Zenetudományi Intézet Online Adatbázisok

Az MTA Zenetudományi Intézet publikusan elérhető on-line adatbázisai: http://db.zti.hu/folklor.htm

 • Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. Digitális közreadás.
 • Néptánc tudástár
 • Sípos János Törökségi Népzenei Archívuma
 • Publikált népzenei hangfelvételek internetes adatbázisa
 • Kiadványok eredeti népzenei felvételekkel
 • Népzenei és Néptánc fotóarchívum
 • Kallós Zoltán gyűjtései
 • „Tiszta forrás település”
 • A Magyar Népzene Tára XII.: illusztrációs válogatás az eredeti hangfelvételekből
 • Kodály-rend: Kodály Zoltán népzenei gyűjtésekből és történeti forrásokból létrehozott kéziratos dallamgyűjteménye (1905-1958)

Hagyományok Háza Adatbázisai

 • Folklóradatbázis
  http://folkloradatbazis.hu/fdb/index.php
  A Folklóradatbázis a Hagyományok Háza által létrehozott és fenntartott informatikai rendszer, amely dr. Pávai István népzenekutató tervei alapján készült. A Hagyományok Háza több más intézménnyel (pl. Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum, Magyar Rádió) együttműködve folyamatosan bővíti az adatbázist. A publikus, bárki számára szabadon elérhető webes megjelenítése a folkloradatbazis.hu címen található.
  A Folklóradatbázis célja, hogy dokumentálja, rendszerezze és internetes felületén kereshetővé téve bemutassa a magyar nyelvterület hagyományos szellemi kultúráját megörökítő hang-, állókép- és mozgókép felvételek sokaságát, és így mindenki számára elérhetővé tegye a magyarság és a vele együtt élő népek évszázadok alatt felhalmozott folklórtudását. 
 • Hangzó kiadványok katalógusa
  http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/
 • Könyvtári katalógus
  https://hhkvt.opac3.saas.monguz.hu/
  A Martin György Médiatár nyilvános, tudományos és ismeretterjesztő szakkönyvtár, amely a Kárpát-medence vagy akár távolabbi tájak etnikumainak néprajzzal, népművészettel kapcsolatos szakirodalmát gyűjti. A Könyvtár tevékenységének fő célja, hogy a gyűjtőkörében megjelent szakirodalmat a teljesség igényével gyarapítsa, azok információtartalmát elérhetővé tegye, ezáltal a megfelelő dokumentációs háttér biztosításával elősegítse a népzene és a néptánc élő és folyamatos visszatanulását, a mindennapokban való jelenlétét.
  Online katalógusában könyvek, sorozatok, folyóiratok, folyóiratcikkek, tanulmányok kereshetők, Folklór Adatbázisában pedig eredeti audio, vizuális és audiovizuális folklórgyűjtések anyagai találhatók.
 • Néprajzi térkép
  http://terkep.hagyomanyokhaza.hu/  
  Ezzel a webes alkalmazással a történelmi Magyarország és Moldva térképét böngészheted.
  A térképet az 1914-es közigazgatási térkép alapján készült, melyről a mintegy tizenötezer települést, a vízrajzot és a határokat digitalizálták, ez lett kiegészítve Moldva magyar nevű településeivel és a vízrajzával. A térkép eredetileg a Hagyományok Háza számára készült, ezért szerepelnek rajta háttérszínekkel megadva a Bartók által meghatározott népzenei dialektusok, valamint a tájegységek nevei.

Néprajzi Múzeum

https://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.start.php

A Néprajzi Múzeum fejlesztéseként közzétett mintegy 100 ezer tételes online adatbázis minden szempontból kiszolgálja a nagyközönség igényeit, hiszen egy kattintással bárhonnan és bárkinek hozzáférhetővé teszi a néprajzi gyűjteményeket.

MTA BTK Néprajztudományi Intézet

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=institution&instnr=112

Osiris Kiadó

https://www.szaktars.hu/osiris/

Az Osiris Kiadó e-könyv-kínálatában számos elismert szerző és kutató tudományos igénnyel megírt munkája mellett megtalálhatók felsőoktatási és ismeretterjesztő könyvek, de a szépirodalmat illetően is majdnem 400, míg összességében több mint 1700 kötet közül válogathatnak az érdeklődők. Az adatbázist jó szívvel ajánljuk egyetemi hallgatóknak, a történelem, a szociológia, a néprajz, a politológia és a pszichológia iránt érdeklődőknek.

Balassi Kiadó

https://www.szaktars.hu/balassi/

Az adatbázisban a Balassi Kiadó kiadványait lehet elérni a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a művészettörténet, a művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és a színházelmélet területéről.

MATARKA

https://matarka.hu/

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.