Munkatársak

Dr. Mohay Tamás

egyetemi tanár

Dr. Mohay Tamás

Elérhetőség

e-mail: mohay.tamas@btk.elte.hu

tel.: 411-6500 / 5214

szobaszám: fszt. 29.

fogadóóra:  e-mailben vagy Teams-ben történt egyeztetés alapján

Születési hely, idő: Budapest, 1959. május 22.

Tanulmányok, fokozatok

1973–1977      II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest (biológia tagozat), érettségi

1977–1978      sorkatonai szolgálat, Hódmezővásárhely

1978–1983      ELTE BTK magyar-néprajz-szociológia szak

Szakdolgozat: Felvidéki telepesek Baranyában. Témavezető: Barabás Jenő

okleveles etnográfus-szociológus, kitüntetéses diploma (522/1983 sz.)

1993                a néprajztudomány kandidátusa (14.383/1993. sz.) Értekezés: Egy naplóíró parasztember élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. Témavezető Hoffmann Tamás.

2009                habilitáció, ELTE, néprajz és kulturális antropológiai tudományok (590/2009.)

Értekezés: Búcsú – eredet – hagyomány. Fejezetek a csíksomlyói pünkösdi búcsújárás történetéből a kezdetektől 1949-ig

Munkahelyek

1983–1986      MTA TMB, tudományos ösztöndíjas aspiráns

1985–1992      Néprajzi Múzeum, muzeológus, az Etnológiai Adattár Gyűjtésszervezési Csoport vezetője; 1985/86-ban még TMB ösztöndíjasként, 1989-től már másodállásban

1987–1989      ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Történelem Tanszék, megbízott előadó

1993-94           Néprajzi Múzeum, a határon túli magyar néprajzi kutatás kapcsolattartója másodállásban

1989 óta          ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, egyetemi tanársegéd (1989–1992), adjunktus (1992–1994), docens (1994–2016), egyetemi tanár (2016–)

Nyelvtudás

angol – középfok

német, latin – alapfok

Főbb kutatási területek

  • paraszti gazdálkodás, írásbeliség
  • migráció, kivándorlás, vendég-munkások
  • vallásosság, búcsújárás, történeti változások
  • regionalitás, lokális identitás
  • élet-pályák, élettörténetek
  • tudománytörténet, kutatásmódszertan

Megbízatások, ELTE

1995–1997 és 1998–2006 tanszékvezető, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék

2005–2010      ELTE BTK Kari Tanács választott tagja

2010-től          intézetigazgató, ELTE BTK Néprajzi Intézet (hivatalból kari tanácstag is)

2011-től          tanszékvezető, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék
                       programvezető, ELTE BTK TDI Néprajz–Európai etnológia program

2016‑től          ELTE BTK Professzori Tanács tagja

2017–2019     ELTE BTK Tudományos Bizottság tagja

2019-től          ELTE BTK Etikai Bizottság tagja

Tagság, megbízatások az ELTE-n kívül

1978–              Magyar Néprajzi Társaságban tag; választmányi tag (1988­–2006, 2012–);

titkár (1989–1992); főtitkár (2009–2012)

1987–              Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesületben tag

1987–              Nagycsaládosok Országos Egyesületében tag; választmányi tag (2008–2014); az elnökség tagja (2010–2014); elnökhelyettes (2012–2014)

1990–              Kriza János Néprajzi Társaságban tag

1996–2004      OTKA Néprajzi Zsűriben tag (1996–1998); elnök (1998–2001); Társadalomtudományi Kollégium tagja (2001–2004)

2000–              MTA Köztestület tagja, az I. Osztály Néprajztudományi Bizottság tagja

2010–              Ethnographia szerkesztőbizottság tagja

2015–              Acta Ethnographica szerkesztőbizottság tagja

Ösztöndíjak

1981/82           Népköztársasági Ösztöndíj 

1983–1986      MTA Tudományos Minősítő Bizottság Ösztöndíja 

1997–98          Magyary Zoltán Ösztöndíj   

1999                Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja

1999–2002      MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

2002–2005      OM Széchenyi István Ösztöndíj

2006                MÖB ösztöndíj (Románia)

2014-2016      NKA egyéni kutatói ösztöndíj

Díjak, elismerések

1993                Jankó János Díj, 1993            Magyar Néprajzi Társaság

2001                Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj, OTKA elnök

2009                Mestertanár Aranyérem, 2009 OTDT elnök

2015                Pro Familiis Díj, EMMI miniszter

2016                Rektori Kiválósági Különdíj, ELTE rektor

2023               Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat

Publikációs lista

mtmt.hu

Doktori adatlap

 

Válogatás a kiadványokból

Válogatás a kiadványokból

0

/

0

0

/

0