Munkatársak

Dr. Ilyefalvi Emese

egyetemi adjunktus

Dr. Ilyefalvi Emese

Elérhetőség

e-mail: ilyefalvi.emese@btk.elte.hu

tel/mellék: 411-6500 / 5206

szobaszám: fszt. 24.

fogadóóra: megbeszélés szerint

Tanulmányai

2020. jan.        a PhD fokozat megszerzése, summa cum laude minősítéssel

2013–2016      doktori (PhD) tanulmányok állami ösztöndíjjal – ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Program

2010–2013      egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (MA): néprajz és vallástudomány szakos bölcsész

2006–2010      egyetemi tanulmányok: ELTE BTK – diploma (BA): magyar nyelv és irodalom alapszakos bölcsész, néprajz és filozófia minor

Nyelvtudás

angol, német

Munkahelyei

2019. szept.–  ELTE BTK, Folklore Tanszék (egyetemi tanársegéd)

2019. szept.–  MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport (tudományos munkatárs)

2018. szept. – 2019. aug.       Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta (vendégkutató)

2017. márc. – 2018. aug.        MTA BTK Néprajztudományi Intézet, „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)

2013. szept. – 2017. febr.      PTE BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)

2013. július – 2013. szept. Intercisa Múzeum, Dunaújváros (muzeológus)

Főbb kutatási területei

 • a folklorisztika tudománytörténete, módszere és elmélete
 • folklórarchívumok Európában
 • számítógépes/digitális folklorisztika
 • digitális bölcsészet, média archeológia
 • boszorkányság és szómágia
 • népi vallásosság és néphit
 • vallás és nacionalizmus
 • két világháború közötti erdélyi protestáns belmisszió
 • a népi kultúra reprezentációja a két világháború közötti folyóiratokban

Hazai és külföldi kutatóutak

2018. jan.–máj.Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 5 hónap, University of Amsterdam, Amsterdam

2017. júl.–aug. Collegium Hungaricum Bécs, 3 hónap, Bécs

2016. máj.       Utrecht Network Young Researcher’s Grant, 1 hónap, Study of Religions, University College Cork, Cork

2014    Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hét, Harris Manchester College, Oxford

2014    Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hónap, Bécsi Levéltári Kirendeltség, Bécs

2014. aug.       Campus Hungary Ösztöndíj, 1 hónap, Department of Folklore, University of Helsinki, Helsinki

2010    egyéni levéltári kutatómunka (Erdélyi Református Egyházkerület Levéltár, Kolozsvár), CEEPUS ösztöndíjjal

2008. szept. – 2009. jan. Erasmus ösztöndíj, 5 hónap, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kolozsvár

Társasági tagság, egyéb tevékenység

 • Canadian Society for Digital Humanities – tag 2019-től
 • SIEF Working Group on Archives – tag 2015 óta, vezetőségi tag 2019-től
 • Folklore Fellows – tag 2015 óta
 • Magyar Néprajzi Társaság – tag 2014 óta
 • 2019 dec.– Néphit, népi vallás, mentalitás, 16–21. század: digitális adatbázisok, enciklopedikus összefoglalások (NKFI 132535 sz. projekt, témavezető: Pócs Éva), tudományos munkatárs
 • 2013. szept. – 2018. aug. ERC 324214. sz. program (Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions, témavezető: Pócs Éva) – tudományos segédmunkatárs
 • 2013-tól  Interdiszciplináris kutatótáborok szervezése és vezetése néprajz, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos hallgatóknak. Kide (Chidea, Románia)

Díjak, elismerések

 • Jankó János-díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2021)
 • Lancashire Promise Award, CSDH/SCHN: Canadian Society for Digital Humanities, 2019
 • XXX. Jubileumi OTDK, Néprajz I. Folklór szekció (Eger), előadás címe: Bonczidai Dezső lelkipásztori levelei – Kide, 1932–35, 1. helyezés, 2011

Publikációs lista

mtmt.hu