Munkatársak

Dr. Bárth Dániel

intézetigazgató, habilitált egyetemi docens

Dr. Bárth Dániel

Elérhetőség

e-mail: barth.daniel@btk.elte.hu

tel.: 411-6500/5145

szobaszám: fszt. 25.

fogadóóra: szerda 10:00-11:30

Tanulmányok és tudományos pályafutás

2018. július 1-től

az MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport vezetője.

2013. május 23-tól

az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában működő Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program vezetője.

2010. március 1.

habilitáció – ELTE BTK

2005. szeptember 1-jétől

egyetemi adjunktus az ELTE BTK Néprajzi Intézetében (Folklore Tanszék). 2011. május 15-től egyetemi docens ugyanott. 2011. július 1-jétől tanszékvezető (Folklore Tanszék) ugyanott.

2004. március 1.

PhD védés „summa cum laude” eredménnyel és fokozatszerzés

2003. január 1-jétől

az MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, majd 2004. július 1-től tudományos munkatársa (ennek keretében kutatói és oktatói tevékenység az ELTE Folklore Tanszékén).

2000 – 2003

PhD tanulmányok – ELTE BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program

1995 – 2000

egyetemi tanulmányok: ELTE BTK történelem, néprajz szak (1995–2000), latin szak (1996–1997), Eötvös Collegium-i bentlakó tagság (1996–2002)

1995

érettségi, Kecskeméti Piarista Gimnázium

Nyelvtudás

latin, német, angol

Projektek, pályázatok

2018 –

MTA Lendület Program (Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben) – témavezető

2013–2015

ERC 324214. sz. program (Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions, témavezető: Pócs Éva) – résztvevő kutató

2009–2012

OTKA K 78551 (Vallás, egyház, társadalom a Székelyföldön a XVII–XX. században) - témavezető

2005–2008

OTKA T 049440 (Egyház és népszokás Erdélyben a XVII–XIX. században) - témavezető

2004–2007

OTKA T 046472 (Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16–19. század, témavezető: Pócs Éva) – résztvevő kutató

Főbb kutatási területei

 • történeti szokáskutatás
 • levéltári történeti néprajz/folklorisztika
 • mikrotörténet, történeti antropológia
 • vallási néprajz
 • a liturgiatörténet és a folklorisztika kapcsolódási pontjai
 • népi kultúra és mindennapi élet a kora újkori Magyarországon
 • alsópapság és népi kultúra

 

Ösztöndíjak

2014

DAAD kutatói ösztöndíj, Passau (2 hónap)

2011–2014

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2010

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Regensburg (3 hónap)

2009

Collegium Hungaricum, Bécs (2 hónap)

2009

DAAD kutatói ösztöndíj, Würzburg (3 hónap)

2005–2008

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2005

Collegium Hungaricum, Bécs (2 hónap)

2004–2005

Oktatási Minisztérium Deák Ferenc Ösztöndíj

2000–2003

PhD–ösztöndíj

2000–2003

Faludi Ferenc Akadémia

2000. április–május

Osztrák–Magyar Akció Alapítvány – Bécs

1999–2000

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Diákok a tudományért”

1999–2000

Köztársasági ösztöndíj

a tanulmányok alatt

ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj (7 félévben)

Szakmai közéleti tevékenység

 • MTA (köztestületi tag 2008 óta; 2008–2010: az MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja; 2011-től az MTA Néprajzi Bizottságának tagja; 2017-től az MTA Néprajzi Bizottságának titkára)
 • Magyar Néprajzi Társaság (tagság 1996 óta; 2007 – 2009: a Néprajzi Hírek társszerkesztése; 2012–2015: a társaság Folklór Szakosztályának elnöke)
 • Hajnal István kör (tagság 2017 óta)
 • Magyar Szemiotikai Társaság (tagság: 2001–2009; számvizsgáló bizottsági tagság: 2004–2006)
 • ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola (belső alapító tagság: 2004–2010)
 • Magyar Vallástudományi Társaság (tagság: 2005–2010; főtitkár: 2005–2006)
 • SIEF, Society International of Ethnology and Folklore (tagság: 2004– )

Egyéb szakmai tevékenység

1996-tól rendszeres részvétel előadással hazai és nemzetközi konferenciákon. Fontosabb nemzetközi konferencia-előadások (részletesen lásd a publikációs jegyzékben):

2015      SIEF Kongresszus (Zágráb)

2012     Görres Gesellschaft (Münster)

2012     Spirit possession (Pécs)

2007      ISFNR Charms, charmers and charming (Pécs)

2005     ISFNR Kongresszus (Tartu)

2004     SIEF Kongresszus (Marseille)

Szakmai elismerések

 • Jankó János-díj (Magyar Néprajzi Társaság, 2005)

Publikációs lista

mtmt.hu