Néprajz (BA)

Néprajz (BA)

2004.01.01.
Néprajz (BA)

Olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjait, valamint megértik saját és mások kultúráját, képesek alakítani a szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását, mások kultúrájával szemben toleránsak.

Továbbá jártasak a kultúrakutatásban, a kulturális antropológiában, képesek a kultúra működési sajátszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni és értelmezni. Elméleti ismereteken túl rendelkeznek a néprajzi gyűjtési és a muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archiválás valamint a terepkutatás módszereinek ismereteivel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Néprajz alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

A képzésről röviden: A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a jelenkori magyar kultúra, szeretnék megérteni a magyar köznép sajátos társadalomtörténetét és az elméleti oktatás mellett a terepmunka során is szívesen tanulnak.

Tantárgyízelítő:

 • A bevezető tárgyakat követően:
  • Gazdálkodás
  • Életmód
  • Mesterségek
  • Társadalomnéprajz
  • Rítus-vallás-mentalitás
  • Népcsoportok és regionális kultúrák
 • Gyakorlati tárgyak:
  • Terepkutatás
  • Múzeumi/archívumi gyakorlat
  • Szakmai kirándulás

Főbb szakterületek:

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, művelődéstörténet, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) 16-22 kredit;
 • a néprajzhoz kapcsolódó társadalom- és bölcsészettudományi alapozó ismeretek 20-30 kredit;
 • néprajzi szakmai ismeretek (a magyar és összehasonlító néprajz nagy témakörei) 80-100 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret a néprajz területéről, amelynek kreditértéke 50 kredit.

Minor szakként felvehető-e: igen

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

Szakmai gyakorlatok követelményei: Szervezett néprajzi gyűjtés hazai vagy határon túli terepeken (egy hét), szervezett szakmai kirándulás, múzeumi/archívumi szakmai gyakorlat helytörténeti gyűjteményben, szakmúzeumban vagy országos múzeumban illetve archívumban.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.

Továbblépési és karrierlehetőségek:

A szakot elvégezve jártassá válhatsz a társadalom- és kultúrakutatás elméleti és gyakorlati kérdéseiben, és képes leszel a múltbeli és jelenkori magyar és európai, valamint Európán kívüli társadalmak kultúráját, mindennapi életének jelenségeit elemezni, értelmezni. Ezzel a speciális tudással kutatóként, oktatóként, muzeológusként, szakértőként is el tudsz helyezkedni akadémiai, egyetemi intézményeknél, nonprofit és állami szervezeteknél.

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: múzeumok, közművelődési intézmények, oktatási intézmények és művészeti iskolák, helyi és regionális civil szervezetek, kulturális és művelődési egyesületek, alapítványok, társaságok, nyomtatott és elektronikus média, helyi erőforrásokat menedzselő projektek, önkormányzatok, kistérségi társulások, a kulturális örökségvédelem helyi és regionális intézményei.

Jellemző munkakörök: múzeumi asszisztens, kutató asszisztens, kulturális és művelődésszervező, kulturális örökségvédelmi asszisztens, múzeumi segédmunkatárs

Érdekességek a szakról:

A szakon aktív diákélet zajlik, amely magába foglalja például a Tudományos Diákköröket és külső gyakornoki programokban való részvételt, valamint a kötetlenebb társasági eseményeket is (pl. Luca-nap, farsang). A szakon tanulók minden évben több napos tanulmányi kiránduláson is részt vehetnek, melynek keretében felfedezzük a Kárpát-medence néprajzi értékeit. Kedvező a tanár–diák létszámarány, ami lehetővé teszi, hogy az oktatók egyénileg is támogassák a hallgatói törekvéseket.

A szak központi helyet tölt be a magyar néprajztudomány intézményhálózatában, így a diplomájuk megszerzését követően a hallgatók jó eséllyel juthatnak végzettségüknek megfelelő álláshoz illetve tanulhatnak tovább magasabb szinteken.

Tanegységlista a 2015-től felvett hallgatóknak

Tanegységlista a 2017-től felvett hallgatóknak

Tanegységlista a 2019-től felvett hallgatóknak

Tanegységlista a 2023-tól felvett hallgatóknak

A néprajz alapszak záróvizsga-követelményei