Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 2-3.

FORDÍTÁSOK SZÖVEGGYŰJTEMÉNYE

1978.01.01.
Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 2-3.
Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 2-3. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1978.

ELŐSZÓ

Rövid fordításgyűjteményünk is több mint egy évtized munkájával készülhetett el. Amint azt a Folcloristica 1. számának bevezetőjében említettük, folklorisztikai tanulmányok magyar fordításait különböző gyűjtemények és kéziratok tartalmazzák. Ezek száma az utóbbi időben csak gyarapodott: a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjában sok új fordítás található, szociológusok, pszichológusok, irodalomkutatók, történészek lefordíttattak és részben közzé is tettek olyan munkákat, amelyeket a folklorista vagy néprajzi kutató is haszonnal forgathat. Hovatovább áttekintő jegyzéket kellene ezekről is készíteni, mivel sok-sok értékes, eredeteiben nálunk nehezen hozzáférhető munka ilyen módon megismerhető. A fordítások számának növekedésével azonban nem tartott lépést ezek publikálása Voltaképpen nincsen olyan fórum, amely idegenből fordított folklorisztikai tanulmányokat közölne, közvetlenül folklorisztikai jellegű egész munka fordítása pedig COCCHIARA két könyve óta, immár másfél évtizede nem jelent meg nálunk, szégyenére a magyar könyvkiadásnak és az illetékes folklorista-irányítóknak. egyaránt. Szerény gyűjteményünk nem pótolhatja a hiányzó lehetőségeket, csak a Folklore Tanszéken máris sok olyan értékes fordítás található, amelyekből további köteteket szerkeszthetünk. El is kezdtük ezek összeállítását, és reméljük, hogy a következő gyűjtemény nem hét évvel később követi majd az előzőt mint most. 

Bevezetés /Voigt Vilmos/ 5
K. KROHN: A folklorisztika munkamódszere /részlet/ 8
A. VAN GESTNEP: A mai francia folklór kézikönyve Bevezetés /részlet/ 70
V. Ja. PROPP: A varázsmese történeti gyökerei /részlet/ 121
A. DUNDES: A játék morfológiája 161
I. CSERNOV: Az orosz szerelmi ráolvasások szerkezete 180
M. KUUSI: Javaslat a parömiológiai struktúravizsgálat fogalmainak megnevezésére 210
B. BENES: A Fehér-Kárpátok vidékén gyűjtött hiedelemmondák morfológiai elemzése 221
R. GEORGES - A. DUNDES: A találós kérdés strukturalista meghatározása 250
A.-J. GREIHAS: Gondolatok az etnoszemiotikáról 272