Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 8.

A FOLKLORE TANSZÉK ÉVKÖNYVE 1982.

1982.01.03.
Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 8.
Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 8. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 1982.
Bevezetés 7
Faragó József 60 éves 10
Katona Imre: A népi és az irodalmi betyárhagyomány Petőfinél 26
Deme László: 1848 a néphagyományban 94
Nagy Dezső: Nagy-Budapest néprajzi kutatása 122
Kanyó Zoltán: Költői alkotás és kommunikáció 139
Morvay Judit: A sztereotípiák 173
Tarnay László: A találós logikai formája 180
Bori Imre: A jugoszláviai magyar folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai magyarok kultúrájában 202
A magyar költészet forrásai - egy forráskiadvány-sorozat tervezete 217
Voigt Vilmos: Bevezető megjegyzés 217
Küllős Imola: Lírai dalok 1750-1830 222
Mándoki László: Szóbeli rejtvények a reformkorból 225
Pogány Péter: Az 1828 után és 1843-ig lejegyzett közdal-termés 227
Tüskés Gábor: Kéziratos és nyomtatott mirákulumszövegek 250
A Folklore Tanszék kutatási jutalma 252
Adattár 255
Szendrey Ákos: Rendszerező címszavak a Babonaszótárból - mutatvány 257
Opponensi vélemények  
Bevezetés 275
Voigt Vilmos: Opponensi vélemény Kanyó Zoltán 276
Dömötör Tekla: Opponensi vélemény Pócs Éva "A magyar ráolvasások" című disszertációjáról 288
A Folklore Tanszék 1980-1982-ben készített szakdolgozatok és doktori értekezések 294
A Folklore Tanszék kiadványainak jegyzéke 303