Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 12.

A Folklore Tanszék évkönyve 1985.

1985.01.06.
Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 12.
Voigt Vilmos (szerk.): Artes Populares 12. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1985.

Emlékezünk Tálasi Istvánra (1910-1984)

Bevezetés  
Tanulmányok: 11
Voigt Vilmos: Emlékezünk Tálasi Istvánra 13
Vainö Kaukonen: Költészet a népköltészetben 15
Katona Imre: Tanya és folklór. Folklór a tanyavilágban - Tanya a folklórban 31
Cserbák András: Esküvői és halotti koronák. Adalékok a művelődéstörténeti háttérhez 55
Nagybákay Péter: A kézművesség jelvényei 107
Darányi Sándor: Adalék az archaikus epika egységes szerkezeti modelljének kérdéséhez 157
Mészáros István: Gergely pápa és a gergelyjárás 189
A magyar népköltészet forrásai: 207
Komáromy Sándor: A sárospataki kéziratos diákénekeskönyvek népdalai 209
Földesné Györgyi Erzsébet: A házasságkötés és a lakodalom forrásszövegei 215
Szabó Lajos: Gergelyjárási köszöntők 219
Adattár: 223
Marót Károly: Beszámoló az 1948-as brüsszeli Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques-ről és párizsi tanulmányairól 225
Szendrey Ákos: Magántanári előadás a babonáról a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1947. április 23-án 247
Alföldy-Boruss István: A Pátria népzenei hanglemezsorozat 257
Voigt Vilmos-Takács Gábor: Életfák - világfák 273
Opponensi vélemények: 293
Katona Imre: Opponenis vélemények Nagy Dezső: A magyar munkásság hagyományainak kutatása - munkásfolklór c. kandidátusi értekezéséről 295
Voigt Vilmos: Hivatalos bírálat Tokaji András: Tömegdal Magyarországon 1945-1956c. kandidátusi értekezéséről 305
Voigt Vilmos: Vélemény Pócs Éva: A magyar ráolvasások c. kandidátusi értekezéséről 311
Életrajzok, bibiliográfiák: 317
Tárkány Szűcs Ernő 1921-1984 319
Tárkány Szűcs Ernő tudományos életrajza 321
Katona Imre: Opponensi vélemény Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások c. kandidátusi értekezéséről 327
Műveink bibliográfiája 333
A Folklore Tanszék kutatási jutalmai 1982-1983-1984:  
Görög Veronika 360
Nagy Olga 363
Jung Károly 376
Claude Karnoouh 380