Voigt Vilmos (sorozatszerk.): Artes Populares 21-22.

A Folklore Tanszék Évkönyve 2005.

2005.01.02.
Voigt Vilmos (sorozatszerk.): Artes Populares 21-22.
Voigt Vilmos (sorozatszerk.): Artes Populares 21-22. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2005.

Mindenes Gyűjtemény I-II. - Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára

szerk. Csörsz Rumen István, Gulyás Judit, Tóth Arnold

A kötetek  elérhetők az MTA könyvtárában: I. kötetII. kötet

FÜLSZÖVEG

Küllős Imola (1945) a magyar folklorisztika egyik kiemelkedő egyénisége, akinek munkássága számtalan tudományterületre kiterjed. Évtizedek óta kutatja az irodalom és a folklór határvidékének számító 17-18. századi közköltészetet. Ebben a műveltségi rétegben végzett szövegfeltáró és elméleti munkáit szervesen kiegészítik a magyar és kelet-európai betyárfolklór, a magyar népdalok tematikus rendszerezése, a 20. századi hadifogolytáborok költészete, a paraszti önéletrajzok, illetve a protestáns vallási néprajz tárgykörében születette publikációi.

Küllős Imola 5
Biography 8
Küllős Imola életrajza 9
Küllős Imola bibliográfiája 11
Közköltészet, közkultúra, közvélemény 27
Ács Pál: Tótfalusi Kis Miklós és a szórakoztató irodalom 29
Sudár Balázs: Szövegvariációk a török-költészetben 39
S. Sárdi Margit: Még néhány mulató és egyéb nóta 57
Csörsz Rumen István: "Másnak vettem feleséget". Férjpanaszok a 18-19. századi magyar közköltészetben 63
János István: Bacchus hegyalja színpadán 75
Nagy Júlia: Egy műfaj szerepváltozása. A református examen irodalom a 18-19. században 93
Tari Lujza: Derzsi Gábor kottás gyűjteménye 1876-ból 107
Landgraf Ildikó: Megtorló császár - megtévesztett király. Ferenc József alakja a magyar folklórban 127
Az irodalom és a folklór határterületei 141
Móser Zoltán: Csokonai variánsok 143
Lukács László: Emléktöredékek Vörösmarty Mihályról 155
Szilágyi Márton: Arany János és a sírversek 167
Almási István: Műköltői szövegek széki népdalokban 181
Ujváry Zoltán: "Varga, ne tovább a kaptafánál" 197
Betyárok tüköre 201
Gyivicsán Anna: Jánosik alakja a szlovák folklórban és irodalomban 203
Seres István: A zsákmányszerző útra induló mongol (dariganga) betyárok felszerelése 213
Kép és szöveg 243
Dukkon Ágnes: Néhány mozaikkocka a sellő/szirén képi és irodalmi ábrázolásához 245
Petrőczi Éva: Emblemes- egy világhírű kép-szöveg gyűjtemény a 17. századból. 261
Női szerepek a hagyományos kultúrákban 271
Görög Veronika: Vérségi kötelékek, házassági kötelékek és a fivér - nővér viszony a bambara mesékben 273
Pócs Éva: "Tündéres" és "Szent Ilona szerzete", avagy voltak-e magyar tündérvarázslók? 289
Vallási Néprajz 309
Barna Gábor: Kési licenciátusok 311
Jövendölések 341
Szigeti Jenő: Csokonai jövendölései 343
Kiss Réka: Spiritiszta szeánszok és próféciák az 50-es évekből 355
Népszokások a változó időbe 373
Kilián István: A gergelyezés szokása a 18. században néhány jezsuita iskolában 375
A jelenkor folklórjából 405
Lanczendorfer Zsuzsanna: Újabb adalékok egy balladakutatáshoz, avagy egy ballada utóélete 407
Bari Károly: Egy gépírásos vőfélykönyv a Borsod megyei Harsányból 419
Juhász Katalin: "Ájláv bébi" mai gyerekfolklór- gyűjtés Budapesten 449
Nagy Ilona: Folklór"In statu nascendi" Magyar választások 2002-ben 465
Tudomány történet 473
Dankó Imre: Egy kiskunsági turkológus: Thury József 475
Katona Imre - Voigt Vilmos: "A magyar népköltészet forrásai" című kiadványsorozatról 483
Abstracts 493-503