Voigt Vilmos (főszerk.): Artes Populares 9.

A Folklore Tanszék évkönyve 1983.

1983.01.02.
Voigt Vilmos (főszerk.): Artes Populares 9.
Voigt Vilmos (főszerk.): Artes Populares 9. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1983.

szerk. Boglár Luiz, Kézdi Nagy Géza

To The Memory of Ágoston Haraszthy