Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.): Vallási néprajz 14.

Az unitáriusok öröksége - Simén Domokos emlékére

2008.01.06.
Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.): Vallási néprajz 14.
Veres Emese-Gyöngyvér (szerk.): Vallási néprajz 14, Budapest, 2008.

Az unitáriusok öröksége - Simén Domokos emlékére

Az ELTE Folklore Tanszéke

Az MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoportja

A Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Néprajzi Szekciója

Előszó - Voigt Vilmos  
Az unitárisok emlékezete 5
Simén Domokos emlékére  
Pap Gy. László  
Pillanatképek Simén Domokosról 9
Szász Béla  
Emlékezés Simén Domokos unitárius lelkészre 19
Idézzük szellemét  
Simén Domokos  
Történelem vagy legenda? 22
A homoródfürdői unitárius búcsú 33
Reformátusok és unitáriusok Bethlenszentmiklóson 41
A torockói temetkezés sziklasírba 55
A ádámosi és küküllőszéplaki cigányok beilleszkedése
az egyházi közösségbe
61
Dr. Molnár István emléke 68
Az unitáriusok öröksége  
Kriza Ildikó  
Kriza János helye a magyar művelődésben 72
Jakab Dénes  
Ősi hitvilágunk emlékei a népi hagyományokban és szokásokban 87
Adorjáni Rudolf Károly  
Kisgyermek temetése Vámosgálfalván 104
Pap Gy. László  
Fegyelmezés a bágyoni unitárius egyházközségben 111
Balázsi László  
"Menjünk el mind Betlehembe..." 131
Hála József  
Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások
a Nagy-Homoród menti falvakban
148
Melléklet   
Ó-évi Búcsúztató 166
Új Évi Köszöntő 170
Nyitrai Levente  
A kocsordi unitárius templom 172
Pipei hiedelmek 171
Unitárius humor 187