Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 8.

A néphagyomány alakulása - Pjotr Grigorjevics Bogatirjov válogatott tanulmányai

1986.01.05.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 8.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 8. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1986.

A néphagyomány alakulása - Pjotr Grigorjevics Bogatirjov válogatott tanulmányai

Szerkesztette és válogatta: Verebélyi Kincső, sorozatszerkesztő: Voigt Vilmos

Előszó 3
Lakodalom a Kárpát-alján 17
A csehek és szlovákok népi fémdíszei és ékszerei 19
Csehszlovákiai népi fafaragások 23
Cseh és szlovák mézeskalácsformák 27
A strukturális-funkcionalista módszer és egyéb módszerek a néprajzban és a folkorisztikában 33
Megjegyzések a folklór és a hivatásos művészet kapcsolatáról 49
Adalékoka kelet-szlovákiai és kárpátaljai házépítéssel kapcsolatos népszokások és hiedelmek vizsgálatához 57
A viselet mint jel 81
A morva-szlovák népviselet funcikói 91
A színházi jelek 182
Aktívan-kollektív, passzívan-kollektív, produktív és improduktív néprajzi tények 206
A népi színjátszás esztétikán kívüli szerepe 209
A szláv népek epikus költészete összehasonlító vizsgálatának néhány feladata 217
B. Benes: A népi színjátszás elmélete P. Bogatirjov értelmezésében és a kutatás mai helyzete 285