Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 7.

AZ ÚJRARAJZOLT NÉP - HERMANN BAUSINGER VÁLOGATOTT TANULMÁNYAI FORDÍTÁSGYŰJTEMÉNY

1983.01.02.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 7.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 7. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1983.

Az újrarajzolt nép - Hermann Bausinger válogatott tanulmányai

A szöveget válogatta Voigt Vilmos.

 

ELŐSZÓ

Ha nem lenne olyan idegen a szerzőtől a felesleges ünnepélyesség, és nem éppen a mindennapok elmélyedt kutatására ösztökélné olvasóit, azt mondhatnánk, ünnepi eseménye a magyar néprajzi kutatásának, hogy végre megjelenik Hermann Bausinger tanulmánykötete nálunk. A legfontosabb munka, amelyet magyarra fordíthattak, noha nem a legkönnyebb olvasmány. Ez a szerény gyűjtemény még a fordítások torzító tükrén át is hírt ad egy nagyszabású életműről, amely már is, a pálya delelőjén a német néprajztudomány legfontosabb eredményeit mutatta fel, teoretikus értékben a német néprajz kezdeteitől legnagyobb teljesítménye. Ez pedig nagy szó, mivel a német néprajztudomány mindig is fejlett, sokrétű, gazdag és színvonalas volt. Csakhogy Bausinger életműve ezekhez képest is mindig továbbfejlesztés, még sokoldalúbb, gazdagabb és újabb szintre emelkedő. Ez a spirálisan felfelé ívelő vonulat a legfontosabb jellemvonása, amint ezt életútja is igazolhatja. Ugyanazok a kérdések mindig tágabb horizontban jelennek meg, nem ismétlés, hanem újrakezdés jellemzi munkáit, amelyek kivétel nélkül iniciativ és inspirativ jellegűek. Reméljük, a magyar olvasó fel is fogja használni ezeket a maga munkájában.
1926. szeptember 17-én született a württengerbi Aalenben. A második világháború után érettségizett, majd némi érthető késedelemmel fejezte be egyetemi tanulmányait. Germanisztikát, néprajzot, angolt, történelmet és filozófiát tanult. 1952-ben Tübingben promovált, a Dr. phil. rangját Lebendiges Erzählen /A mai narratív folklór/ c. könyvével nyerte el. Hét év múlva ugyanitt habilitált / könyve, Volkskultur in der technischen Welt, megjelent két évvel később, 1961-ben/, és 1960 óta az itteni egyetem világhirű néprajzi intézetének vezetője, egyetemi tanár. Az intézet több ízbenis megváltoztatta nevét, mindig az időszerű kutatási irányelvnek megfelelően. 

Ajánló szavak 5
Előszó 11
A hétköznapi elbeszélések szerkezetei 17
A társadalom terjeszkedése 51
A folklorizmus-kritika bírálatához 79
A folklor és az alászállt műveltségi javak 97
A folyamatosság algebrája 115
A történeti néprajztudomány kérdésköréhez 143
Hogyan változhatnak meg a maradványok 169
A divat szerepéről 247
Megjegyzések a sláger korai történetéhez 261
Azonosság 271
Hermann Bausinger Műveinek válogatott jegyzéke 337