Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 6.

Fordítások szöveggyűjteménye

1982.01.03.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 6.
Verebélyi Kincső, Voigt Vilmos (szerk.): Folcloristica 6. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1982.

 

ELŐSZÓ

A Folklore Tanszék fordításgyűjtemény-sorozatát folytatva, ezúttal a rövid prózai műfajok kérdéseivel foglalkozó tanulmányok köréből válogatott. A kötet első részében a közmondások és szólások a vizsgált téma. A. TAYLOR, M. KUUSI, G. L. PEEHJAKOY a parömiológia nemzetközi hírű szaktekintélyei, az ő munkásságuk ismerete ma már nélkülözhetetlen a szóláskutatók számára. /Megjegyezzük, hogy M. KUUSI :"Javaslat a parömiológiai struktúravizsgálat fogalmainak megnevezésére" című tanulmánya magyarul megjelent a FOLCLORISTICA 2-3. számában a 210-220. lapokon/ J. KRZYZAHOWSKI rövid tanulmány-részletei a konkrét szóláselemzésre adnak példát. M. A. CSERSASSZKIJ írásában a 'szólások és közmondások formalizált feldolgozásmódjára tesz kísérletet.

Bevezetés 3
Taylor, Archer: Egy közmondás-minta története 5
Kuusi, Matti: A parömiológia feladatai és módszerei 17
Krzyzanowski, Julian: Két szólásmagyarázat 33
Permjakov, G. L.: Válogatott közmondások és szólások 39
Cserkasszkij, M.A.: A funkcionális modell felépítésének tárgya 111
Ranke, Kurt: A trufa és a vicc mint átmeneti fokozat 135
Legman, G.: Borsos tréfavizsgálat 156
Kutter, Uli: Megjegyzések a vicc-tudásról 223
Röhrich, Lutz: A képvicc 249
Obert, Viliam: Az esküvői dísztáviratok szövege 269
Todorov, Tzvetan: A találóskérdés 278
Schrezer, Joel: Nyelvi játékok 317
Bausinger, Hermann: Szólások és feliratok 345
Függelék  
Kerék András: Verselési alapelvek a gyermekversben 363
Péczely György: Szöveg és megbízhatóság a népi időjóslási "regulák"-ban 379
Száraz György: Feliratok Budapesten 387