Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről

2020.09.09.
Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről

Megjelent az ELTE BTK Néprajzi Intézetének legújabb kiadványa! Deáky Zita - Vámos Gabriella: Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről. Budapest, ELTE Néprajzi Intézet, 2020. 316 p.
A kötet a Tolna megyei Kéty történetét mutatja be. A benne szereplő dolgozatok levéltári és adattári forrásokon, valamint a 2018 és 2020 között megvalósult néprajzi gyűjtőmunkák keretében készített interjúkon alapulnak. A kiadványban az ELTE hallgatói és doktoranduszai mellett jeles néprajzkutatók, történészek, nyelvészek is összegezték korábbi gyűjtéseik tapasztalatait.