Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 2.

Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában

1976.01.04.
Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 2.
Tálasi István (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 2. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 1976-78.

Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában

Tálasi István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyedszázados fennállása alatt 3
Sárkány Mihály: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia 18
Hoffmann tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben 31
Füzes Endre: A muzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgálatához 37
Barabás Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása 48
Solymod Ede: Halászati kutatásaink eredményei 61
Kósa László: A földmüvelés néprajzi vizsgálatának néhány fontos vonása (1945-1976) 76
Andrásfalvy Bertalan: Állattartási vizsgálataink 89
Domonkos Ottó: A kisiparosok kutatása 105
Gráfik Imre: A szállitás és a közlekedés kutaása 123
Kisbán Eszter: A táplálkozás néprajzi vizsgálatának negyedszázada Magyarországon (1951-1976) 152
Barabás Jenő: A népviselet kutatása 204
Bárth János: Településkutatásunk eredményei 237
Filep Antal: Népi építkezéseink kutatása 262
K. Csilléry Klára: A lakáskultura vizsgálatának eredményei 294
Függelék:  
Tálasi István: A magyar agráretnográfia kutatásának negyedszázada 321
Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok (1974-78) 358
A Tárgyi Néprajzi témáju szakdolgozatok (1974-78) 358
A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk jegyzéke (1973-77) 359