Papok és közösségek a nagyító alatt

Papok és közösségek a nagyító alatt
11/22

2021. november 22. 15:00 - 19:00

ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (Bp. 1088 Múzeum krt. 6-8. fszt. 22.) és ONLINE

11/22

2021. november 22. 15:00 - 19:00

ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (Bp. 1088 Múzeum krt. 6-8. fszt. 22.) és ONLINE


Könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést szervez az ELTE Folklore Tanszék és az MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepén.


Az esemény a 2018 óta működő Lendület kutatócsoport első három évének eredményeit mutatja be a kiadványokra és az elkészült online adatbázisra fókuszálva. A kutatás középpontjában az alsópapság áll, a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben. A kutatócsoport tagjai által írt monográfiákat és szerkesztett köteteket a hazai és határon túli néprajzi és egyháztörténeti szakkutatás jeles képviselői mutatják be.

A könyvbemutató után a résztvevők megismerkedhetnek a kutatócsoport papi adatbázisának szerkezetével, alapelveivel és jelenlegi állásával. A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárul az egyháztörténet és a néprajz viszonyáról, valamint az „alulnézeti egyháztörténet” lehetséges hazai és nemzetközi perspektíváiról.

Részletes program:

(15:00–17:15)

Az Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben című Lendület-projekt (2018–2023) első három évének eredményei: könyvbemutatók és adatbázis-ismertetés

Bárth János: Paptartás a kalocsai főegyházmegyében (1738–1849). Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2019. (Folcloristica historica 1.)
Bemutatja: Kothencz Kelemen

Bárth, Dániel: The Exorcist of Sombor. The Mentality of an Eighteenth-Century Franciscan Friar. London – New York: Routledge, 2020.
Bemutatja: Kis-Halas Judit

Szakál Anna: Önfejű unitárius lelkész – innovatív néprajzi gyűjtő. Ürmösi Sándor (1815–1872) írásos hagyatéka. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szakál Anna. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020. (Emberek és kontextusok, 17.)
Bemutatja: Gulyás Judit (BTK NTI)

Bednárik János: Falusi plébános a polgári korban. Egyház és helyi társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság – MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport. 2020. (Néprajzi Értekezések 9, Folcloristica historica 2.)
Bemutatja: Mihalik Béla (BTK TTI)

Bárth Dániel: A 18. századi Bácska „alulnézeti” egyháztörténete. Húsz év – húsz tanulmány. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020. (Folcloristica historica 3.)
Bemutatja: Ament-Kovács Bence (BTK NTI)

Bárth Dániel: Verőce és népe a reformkorban Krizsány János plébános egyháztörténeti és helyismereti leírásának tükrében. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2020.
Bemutatja: Muntagné Tabajdi Zsuzsanna (BTK NTI)

Experto crede – Higgy a tapasztaltnak. Tárnok 1817–1818-ban Oravecz Ignác szemével. Szerk. Bednárik János. Tárnok: Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata. 2021. (Néprajzi és Helytörténeti Füzetek Tárnokról 5.)
Bemutatja: Muskovics Andrea

Papok a 18–20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása. Szerk. Bárth Dániel. Budapest: MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport, 2021. (Folcloristica historica 4.)
Bemutatja: Bárth Dániel

Lelkészek, papok néprajzi, helytörténeti munkái a 18. századtól a 20. század közepéig. Online adatbázis.
Bemutatja: Ilyefalvi Emese

(17:30–19:00)
Kerekasztal-beszélgetés - Történeti néprajz, történeti folklorisztika, történeti antropológia 2021-ben (kutatási irányok, műhelyek, perspektívák)
 

Résztvevők: Granasztói Péter, Kavecsánszki Máté, Klaniczay Gábor, Sz. Kristóf Ildikó, Máté Gábor, Mód László, Pócs Éva
Moderátor: Bárth Dániel

 

Online csatlakozási lehetőség:


https://us02web.zoom.us/j/84244870857...

Meeting ID: 842 4487 0857
Passcode: 635507