Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 7.

A kazári női viselet változása a XIX-XX. században

1989.01.01.
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 7.
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 7. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 1989.

 

ELŐSZÓ

Egyetemi hallgatókként 1982-ben jártunk először Nógrád megye néhány községében. Figyelmünket elsősorban Kazár ragadta meg. Már első látásra feltűnő, sőt meghökkentő volt a megőrzött női viselet szokatlan gazdagsága és sokszínűsége. A nők 55 év feletti korosztályának többsége a mai napig kizárólag a tradicionális viseletet hordja, így igen gazdag még a tudás és tárgyi anyag, pontosan megrajzolható a hagyományos öltözködéskultúra egésze. A kutatásra ösztönzött az a felismerés is, hogy a közfelfogással ellentétben nagyon keveset tudunk a községről és viseletéről. Alig van olyan átfogó néprajzi kiadvány, idegenforgalmi ismertető, amelyben ne szerepelne kazári menyecske fotója, ugyanakkor a néprajzi irodalom csak utalásszerűen foglalkozott eddig a község viseletével.
E tanulmányban több éves (1982-1988) terepmunkánk eredményét tesszük közzé. 1984-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készültünk el a viselet elhagyását,a kivetkőzést és a viselet jelenét vizsgáló dolgozatunkkal. Egy évvel később az ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszékére benyújtott szakdolgozatunk az előbbieken túl a kazári női viselet történeti alakulását, a viselésmód szabályait, funkcióit, változásának okait elemezte. Jelen tanulmány az öltözködési kultúra komplexitását igyekszik bemutatni. A viselet rendszerét társadalmi összefüggéseiben szándékozik megismertetni.

Bevezetés 1
Kutatási célok és módszerek 3
A kazári viseletcsoport helye a magyar népviseletek között 6
Kazár társadalomtörténeti vázlata 11
A viselet rendszere 25
A férfiviselet 25
A női viselet 27
Korjelzők 27
Állapotot kifejező öltözetdarabok, illetve öltözetek 29
Alkalom szerinti öltözetek 31
A variálás lehetőségei és az egyéni ízlés 40
Divatok a viseletben 43
A megjelenés esztétikuma 43
A viseletcsoporton belüli eltérések 44
A női viselet a születéstől a nagylánnyá válásig 45
A ruhatár 48
A kelengye 48
A beszerzés 59
Az öltözetdarabok és az anyagok értéke 62
Az öltözködés menete, öltözködési "fogások" 64
A ruhaneműek tisztántartás 66
Tisztálkodás, szépítőszerek 68
A viselet történeti alakulása 73
A viselet elemei és változásának tendenciái a XIX-XX. században 73
A viselet elemei 1880 előtt 78
A viselet változásának tendenciái 1920 után 83
A kivetkőzés 84
A kivetkőzés első hulláma, az 1920-as évek második fele 84
A kivetkőzés második hulláma, az 1940-es évek fordulója 85
A kivetkőzés harmadik hulláma, az 1950-es évek 91
A viselet jelene 94
A viselet megtartói - a megtartott viselet 94
A kosztümmé vált viselet 99