Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 6.

A Börzsöny-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX-XX. században

1987.01.04.
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 6.
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 6. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 1987.

A Börzsöny-vidéki kőbányászat és kőhasznosítás a XIX-XX. században

Bevezetés 9
A kőbányászat és kőfaragás néprajzi kutatása Magyarországon 11
A Börzsöny földje és népe 21
Földtani vázlat  
A települések és a lakosság  
A kő hasznosításának múltja 29
Az őskőkortól az ókorig  
A középkortól a XVIII. század végéig  
A XIX-XX. században  
A kőbányászat és kőfeldolgozás megtanulása 40
Munkaeszközök és szerszámok 42
Kőbányászat 60
Kőzetismeret  
A kő kitermelése  
Rakodás és szállítás  
Rakodás és szállítás a bányában  
Szállítás a bányából  
A kő feldolgozása és felhasználása 78
Útburkolati kövek készítése  
Ricelés  
Kavicstörés  
A kő szerepe a népi építkezésben  
Barlangok és barlanglakások  
A lakóépületek falanyaga és azok változása  
Kőfalú lakóházak építése  
Gazdasági épületek és pincék készítése  
Kapuoszlopok, kerítések és padok  
Udvarok és utcák kövezése  
Források és kutak  
Kővályúk  
Köszörűkövek  
Fenőkövek  
Sírkövek, nagykeresztek és egyéb szakrális emlékek  
Határkövek  
Mészégetés  
Súrolópor  
Vízmelegítés felforrósított kövekkel  
A kő egyéb felhasználási módjai  
Ásványok és kőzetek mint szokástárgyak  
Búcsújárók gránát gyűjtögetése  
Kövek a síron  
Lucázás  
Karácsonyfatartó  
Értékesítés 110
Munkaszervezeti formák 118
A kőbányászok és kőfaragók a falvak társadalmában 119
A kőbányák munkásai  
Földművelők, kétlakiak és bányamunkások  
Jobbágyok, "selem jobbágyok", zsellérek és specialisták  
Vándorlás, munkavállalások Magyarországon és külfödön 125
Irodalom 136
Adatközlők 157
A képek jegyzéke 166
Képek 173