Néprajzi muzeológia specializáció

2000.01.01.
Néprajzi muzeológia specializáció

Felméréseink bizonyítják, hogy minden harmadik néprajz alapszakos hallgató múzeumokban, közgyűjteményekben szeretne dolgozni a diploma megszerzését követően. Az országos közgyűjtemények, mindenekelőtt a Néprajzi Múzeum és a szentendrei Skanzen, a megyei vagy települési múzeumok az elmúlt évtizedekben eddig is jelentős számban foglalkoztattak ELTE-n végzett néprajzosokat.

2024 őszi félévétől végre valóra vált, hogy alapszakos hallgatóink az alapképzés 120 kreditjén túl, a fennmaradó 50 kreditet a szak keretein belül, a Néprajzi muzeológia elnevezésű specializáción végezzék el, ami kiváló lehetőséget kínál később számukra állást találni a múzeumi, közgyűjteményi munkaerőpiacon.

A Néprajzi muzeológia specializáció újdonsága, hogy a hallgatók a műszaki képzésterületen már bevált módon, „duális rendszerben” teljesítik a követelményeket. Ennek lényege, hogy a képző intézmény (ELTE BTK Néprajzi Intézet) hosszú távú együttműködést kötött az új épületbe költözött Néprajzi Múzeummal, így a képzés két helyszínen, oktatóink mellett a Múzeum tudományos munkatársainak, muzeológusainak bevonásával valósul meg. A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a múzeumi tevékenység teljes spektrumát megismerjék, projektjeikben aktív módon is közreműködjenek.

Tanegységlista a néprajzi muzeológia specializációra felvett hallgatóknak