Marta Botiková - Deáky Zita: Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955-1989)

2022.07.18.
Marta Botiková - Deáky Zita: Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955-1989)

Megjelent Tárgyi Néprajzi Tanszékünk nyugalmazott oktatójának, Deáky Zitának Marta Botikovával közösen szerzett kötete: Marta Botiková - Deáky Zita: Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955-1989)

Két etnológus, két helyi kultúra, két ország sajátosan eltérő „szocializmusa” kap itt hangot a párbeszéd, a közös értelmezés és megértés kísérlete közben. Két életvilág női és asszonyai, szokásai és értékei, mindennapi élete és arculata jelenik meg az összhang és eltérések jegyében. Párhuzamok keresése és létmódok változatai, hétköznapi életvitel és szokások körei, családok és szerepek, modellek és minták, szemiotikai párhuzamok és mutatkozási hasonlóságok formálódnak egyetlen tárgyalási szerkezetbe, egyező és eltérő ünnepek, divatok, szokások, örökségek megfigyelésével. Az ötvenes évek közepétől a rendszerváltásig követik a Szerzők a közép-európai kronológiai vonalat, életközelből, s minthogy mindketten az államszocialista rendszerben születtek és szocializálódtak, szemléletmódjuk ennek ellenére a „minél objektívebb képet adni” volt, hiszen etnográfusként olyan témaköröket választottak, amelyekben megmutathatják a különböző társadalmi rétegek eltérő jellemzőit, „összességében a társadalmi, kulturális folyamatokat és a változásokat is.” S bár egymás mellett élő két népi-társadalmi kultúráról vallanak, mégis kiderül, „keveset tudtunk egymásról, mert talán soha nem volt elég idő, talán szándék sem a megismerésre, az összehasonlításra, a megértésre, a közös, a hasonló, a párhuzamos dolgok felmutatására. Mi most azt kerestük, arra koncentráltunk, ami összeköt minket, amit közösen és hasonló módon éltünk meg, amiről hasonlóan gondolkodtunk, ami hasonló bánatot vagy örömet okozott, amire rácsodálkozhatunk a másiknál, mert ezek segítenek a továbblépésben, az őszinte kapcsolatok kialakításában és megtartásában…” Nem akarják „újraértelmezni ezt a korszakot, hanem társadalomnéprajzi szemlélettel, hagyományos néprajzi témákon keresztül szeretnék e korszak összetettségére ráirányítani a figyelmet. (A.Gergely András)

A kötet elérhető az ELTE Digitális Intézményi Tudástár oldalán.