Jankó János-díj 2021

Gratulálunk Ilyefalvi Emesének

2021.05.27.
Jankó János-díj 2021

Sok szeretettel gratulálunk Folklore Tanszékünk egyetemi tanársegédének, Ilyefalvi Emesének a tegnap átvett Jankó János-díjához!

A díjátadó hibrid formában történt, a díjakat a valamikori Szabolcs utcai Zsidó Kórház zsinagógájában, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) új épületegyüttesében adták át.

A díjról:

Magyar Néprajzi Társaság a fiatal kutatónemzedék ösztönzésére 1969-ben – Jankó János születésének 100. évfordulóját követően – „JANKÓ JÁNOS DÍJ"-at alapított. Jankó János a magyar néprajztudomány és a néprajzi muzeológia kiemelkedő alakja, meghatározó egyénisége volt, aki a gyűjtő, feldolgozó és értékelő munkában egyaránt kiválót alkotott. Pályáját erdélyi gyűjtőútján 34 éves korában bekövetkező halála szakította félbe. Fiatalon elért eredményei korának egyik legsokoldalúbban képzett, nagy nemzetközi tapasztalattal és jó terepismerettel rendelkező magyar etnográfusává tették. Rendkívül sokat és nagy munkabírással dolgozott. Személye és munkássága példa lehet minden fiatal néprajzkutató számára.

Jankó János díjat a Magyar Néprajzi Társaság tagjai, fiatal (35. évet be nem töltött) néprajzkutatók kaphatják meg kiemelkedő tudományos tevékenységük és muzeológiai teljesítményük elismeréséért.