Havay Viktória, Bárth Dániel (szerk.): Varietas delectat

Az ELTE BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika és Európai Etnológia doktori programok hallgatóinak tanulmánykötete

2020.11.01.
Havay Viktória, Bárth Dániel (szerk.): Varietas delectat
Havay Viktória, Bárth Dániel (szerk.): Varietas delectat – Az ELTE BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika és Európai Etnológia doktori programok hallgatóinak tanulmánykötete. ELTE BTK Néprajzi Intézet. Budapest, 2020.

A kötet elérhető az ELTE Digitális Intézményi Tudástár oldalán.

 

Tartalom

7          Előszó - Bárth Dániel

9          Gaal György és a „bécsi triász” - Havay Viktória

25         A centenáriumi gyűjtés A néprajztudomány kihívásai az 1848–49-es forradalom és szabadságharc századik évfordulóján - Tompos Krisztina

45         Egy lap a kulturális tömegmozgalom szolgálatában A Művelt Nép (1950–1956) című folyóirat elemzése - Vámos Gabriella

60        Migráció, identitás, otthonosság Közelítések Magyarországra települt erdélyi magyarok vizsgálatához - Hajdu Ágnes

79        Adatok a Bákó környéki csángó–magyar lakodalom rituális táncainak vizsgálatához - Péterbencze Anikó

107      „Ha egy zsinagógának szüksége van egy új Tórára, az azt jelenti, hogy az a közösség él” A Tóra mint judaika egy zsinagógai közösség rítusainak és narratíváinak tükrében - Tóth Katalin

126       „Az Istenek gyermekei vagyunk” A magyar wiccák istenképe - Bodzásné Csényi-Nagy Krisztina

145       Abstracts