Folklore Today 5. America

A mai foklór

1984.01.01.
Folklore Today 5. America
Boglár Lajos, Kézdi Nagy Géza, Voigt Vilmos (szerk.): Folklore Today 5. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 1984.

America - Fejezetek a hagyományos amerikai kultúra történetéből

Kultúrák története  
Prekolumbián amerikai kultúrák 1
A perkolumbián "magaskultúrák" kialakulásához: Chavin civilizációja 6
Etnológiai terepmunkák  
Nambikwarák - egy brazíliai "margináils" csoport 24
Alkotási folyamat a rituális művészetben: piaroa-indiánok, Venezuela 33
Indiánok és neokolonializmus: egy venezuelai eset 41
A guaranik földjén 51
A tanulmányok eredeti megjelenési helye 67