Felhívás hallgatói konferenciára

2024.02.01.
Felhívás hallgatói konferenciára

 

Tanszéki hagyományok és változó világok.
Néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatók II. konferenciája

 

A konferencia időpontja: 2024. április 18–19.

Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Felhívás

2024 a budapesti néprajzi egyetemi oktatás történetében jeles év: kilencven éve, 1934-ben az akkor még Pázmány Péter Tudományegyetemen a néprajz első nyilvános, rendes professzorává Györffy Istvánt nevezték ki. A jubileumi év rendezvényeit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézete egy kifejezetten az egyetemi hallgatók számára rendezett konferenciával nyitja meg. Szeretnénk, hogy a különböző műhelyek találkozása által az évforduló a hazai és határon túli magyar néprajzi és kulturális antropológiai egyetemi oktatás ünnepévé váljon.

Intézetünk célja, hogy a konferenciával teret és alkalmat teremtsen a hallgatók megmutatkozására, ezáltal ösztönözze önálló kutatómunkájukat. Az új ismeretek szerzésének lehetőségét nyitóelőadásokon, workshopokon, illetve közös intézménylátogatáson keresztül biztosítjuk. Kiemelt törekvésünk továbbá, hogy a különböző tanszékek és intézek képviselői betekintést nyerhessenek egymás érdeklődésébe, munkájába, ezáltal a műhelyek közti kapcsolatok megerősödjenek, illetve az együttműködés új formái alakulhassanak ki. A rendezvény a Szegedi Tudományegyetemen 2022-ben útjára indított kezdeményezés folytatásaként, az egyetemi hallgatók vándorkonferenciájának második alkalmaként valósul meg.

A tudományos tanácskozásra a BA-s, MA-s, illetve PhD hallgatók jelentkezését egyaránt várjuk és invitáljuk őket önálló kutatásaik eredményeinek ismertetésére, illetve intézményi projektjeik bemutatására! Felhívásunk egyaránt célozza a hazánkban angol nyelvű képzésen résztvevő néprajzos és antropológus hallgatókat is, igény esetén számukra angol nyelvű szekciót szervezünk.

A konferenciára várjuk az egyetemi műhelyek oktatóit is!

Prezentációk formája: 15 perces előadás vagy poszterprezentáció

Regisztráció: JELENTKEZÉSI ŰRLAP

Jelentkezés határideje: 2024. február 29.

Kérjük, a jelentkezésnél vegyék figyelembe, hogy intézményenként maximum 6 prezentációt (előadás vagy poszter) tudunk fogadni – egy prezentációt azonban több előadó is bemutathat.

A szervezőbizottság a jelentkezés elfogadásáról 2024. március 7-ig visszajelzést küld. Túljelentkezés esetén a szervezők a beküldött absztraktokra alapozva a válogatás jogát fenntartják. Március folyamán a jelentkezők a szállás- és utazásköltségük támogatásának lehetőségeiről is tájékoztatást kapnak.

A konferencia szervezője az ELTE BTK Néprajzi Intézet, társszervezője a Kultúra- és Társadalomkutató Hallgatókért Egyesület.

A konferenciával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket az eitler.agnes@btk.elte.hu; vagy a vamos.gabriella@btk.elte.hu e-mail címre várjuk.

 


 

Department's traditions and changing worlds
The 2nd Student Conference in Ethnography and Cultural Anthropology

 

Dates and venue: 18–19 April 2024. Institute of Ethnography and Folklore, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University. 1091 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Call for papers

The year 2024 has a great importance in the history of ethnographic education in Budapest. It marks the 90th anniversary of István Györffy's appointment as the first full professor of ethnography at Pázmány Péter University in 1934. To open the series of events are organized on this occasion, the Institute of Ethnography and Folklore at Eötvös Loránd University holds a conference exclusively for university students. By bringing together students and scholars with various departmental backgrounds, this anniversary meant to be a celebration of teaching and learning ethnography and cultural anthropology in Hungary and beyond its borders.

Our institute aims to create a platform to students to show their talents, thereby inspiring their academic work. We also provide opportunities to learn together from keynote lectures, workshops, and visits to various exhibitions. Our objective is to encourage representatives from different departments to gain insight into each other's interests and work. We hope to strengthen the links between institutions and foster new forms of collaboration. By organizing the 2nd Student Conference, our Institue aims to continue the initiation of the University of Szeged by fulfilling the idea of a travelling conference.

We invite BA, MA, and PhD students to apply and present the outcomes of their research as well as results of the ongoing projects of their institutions! Additionally, students studying ethnography and cultural anthropology in English in Hungary are also welcome to join the conference. They will have the opportunity to present their papers or posters in English.

Presentation format: 15-minute paper/poster presentation

Registration: REGISTRATION FORM

Please note that we can accept up to 6 presentations (oral or poster) per institution, but each presentation can have multiple speakers.

Deadline for registration: 29 February 2024. Notifications of acceptance will be sent out by 7 March 2024. The organizing committee will also inform the participants about the possibilities of gaining financial support in covering their travel and accommodation expenses.

Organizers:

Institute of Ethnography and Folklore, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University in cooperation with The Association for Students of Culture and Social Studies.

Contact conference organizing team: eitler.agnes@btk.elte.hu; vamos.gabriella@btk.elte.hu