Fejős Zoltán, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 4.

Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl

1990.01.07.
Fejős Zoltán, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 4.
Fejős Zoltán, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 4. - Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl, Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990.

Készült az ELTE Folklore Tanszékén

 

Juhász Gyula: Ajánlás 7
Erdélyi Zsuzsanna: Csókolja Egész Magyarországot Juliskanéni. Vallásos hagyományaink mentése külországi magyarjaink között 9
Domán István: A magyarországi jesivák növendékeinek szerepe a magyar nyelves kultúra megőrzésében - idegenben. 58
Petrassevics Nikefor: Ortodox és görög katolikus vallási hagyományok és szokások kölcsönhatásai a Kárpát-medencében 74
Szigeti Jenő: Adventista misszió indulása a Kárpátalján 95
Fazekas Gábor: Técső gyülekezeti élete és vallásos szokásai 104
Nagy Olga: Az egyházi tanitástól eltérő szokások az erdélyi református népi vallásosságban 124
Virt István: Egy moldvai község /Pusztina/ halottas szokásai 132
Hála József: Óévbúcsúztató és ujévköszöntő népszokások a Nagy-homoród-menti falvakban 146
Virág Anna - Kovács Péter: A Nyárád-menti unitárius székelyek vallásos hagyományai 173
Sándor Andrásné: Egyházi népszokások az oltszakdáti magyar evangélikusoknál 193
Makkai Endre: Emlékeim a dévai székely telepesek vallásos életéről 197
Molnár Ambrus: A református vallás szerepe a magyarságtudat őrzésében a szlavóniai Kórógyon és Szentlászlón 211
Bárth János: Adalékok a jugoszláviai magyarság bucsujáró hagyományainak ismeretéhez /Doboszló/ 227
Barna Gábor: Adatok a felsőőriek bucsujárásához 246
Tátrai Zsuzsanna: Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz 257
Fejős Zoltán: "A temető e csendes árnyán, itt nyugszik egy vándor árván": chicagói magyarok temetkezési szokásai 279
Küllős Imola: Epilogue