Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3.

Módszerek és történeti adatok

1987.01.04.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 1987.

Tanulmánygyűjtemény, melyet tisztelettel ajánlunk dr. Ujszászy Kálmán 85.születésnapjára

VOIGT Vilmos: Bevezetés 5
BÁLINT Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása 8
TOMISA Ilona: A Magyar Növendékpapság Néprajzi Munkaközössége 66
LEHR György: Kérdőíves módszer a katolikus néphagyományok
gyűjtésére
80
GALUSKA Imre: A sárospataki Faluszeminárium és hatása
a gyülekezeti szociográfiai kutatásra 
115
FEHÉR Ágnes: A szabadegyházi közösségek vizsgálatának
jelentősége, néhány szempontja
139
CSOHÁNY János: Rácz Károly (1842-1925) lelkipásztor élete
és munkássága 
156
SZIGETI Jenő: Egy nazarénus szent ember: a Bibliafordító
Kalmár István
178
BARTHA Elek: Vallás és etnikum (Adatok a dél-bánsági
magyarság identitásához)
194
BARNA Gábor: A szakrális környezet tárgyai
Kunszentmártonban
218
DÖMÖTÖR Ákos: Példázatok a XVIII-XIX. századi prédikációkban  234
TAKÁCS Béla: A hajdúvárosok űrasztali felszerelései a
XVIII. századi összeírások tükrében
244
MOLNÁR Ambrus: A takarékmagtárak, mint népi jellegű egyházi
intézmények a tiszántúli református egyházkerületben a XIX. században
252
CS. SZABÓ István: A gyomai református gyülekezet harangjainak
története, a harangok használata és
szerepe a közösség életében
301
DANKÓ Imre: A funerátor 325
ILLYÉS Endre: A sírgöröngy rejtelme a beregi néphitben 341
BOSNYÁK Sándor: A világ teremtése a moldvai magyarok
mondáiban
348
MEZŐSI József: Hajdúdorogi görög katolikus népszokások 355
ZOMBORINÉ PÁNCZÉL Anikó: Szombatos dallamok a népi
emlékezetben
382
KÜLLŐS Imola: Utószó