Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 2.

Protestáns egyházi források, kutatók, hagyományok

1985.02.03.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 2.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 2. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 1985.

Tanulmánygyűjtemény, melyet dr. Illyés Endre emlékének ajánlunk

 

I.  
Galuska Imre: Adalékok a Harangod-vidék református egyháztörténetéhez 9
Nagy Géza. Adatok Karcsa lakóinak erkölcsi és társadalmi életéhez a Karcsai Református Egyház jegyzőkönyvei alapján (1807-1825) 54
Szigeti Jenő: Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből a hódmezővásárhelyi nazarénusokról 107
Molnár Ambrus: "Szent Asszonyok" és "Szent Emberek Társasága" a Hajdú54ságban a XIX. században 129
II.  
Dankó Imre: Az etnográfus Baksay Sándor /1832-1915/ 160
Szentimrei Mihály: Megemlékezés Harsányi István néprajzi munkásságáról160 /1874-1928/ 175
Harsányi István: Adalékok látomásirodalmunk történetéhez 190
Molnár Ambrus: Dr. Illyés Endre /1897-1962 218
Bojtor István: Dr. Szabó Zoltán /1902-1965/ 230
Küllős Imola: Szabó Zoltán néprajzi gyűjtései az Ethnológiai Adattárban 250
Szabó Zoltán: Adalékok Noszvaj község néprajzához 255
III.  
Niedermüller Péter: Egyházi élet, vallás és a kulturális hagyomány egy amerikai magyar közösségben 274
Bereznai Zsuzsa: "Hívő Mari" és a bodonyi szombatisták 307
Szabó László: Ünnepre való készülődés a Tiszazugban 349
Huley Alfréd: Ünnep és ünneplés a Békés megyei evangélikus gyülekezetekben 373
Koppány János: Harangozók és harangozási szokások Tótkomlóson 401
Felhősné Csiszár Sarolta: A közvetítők szerepe a beregi temetési szokásokban 432
Benke György: Verses sírfeliratok a sajóvelezdi református temetőben 462
Küllős Imola: Utószó 538
Summary 543