Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 1.

Református hagyományok

1985.01.06.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 1.
Dankó Imre, Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 1. ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 1985.

Tanulmánygyűjtemény, melyet Kálvin Institúciója első kiadásának 450. évfordulójára ajánlunk.

I.  
Voigt Vilmos: Ajánlás 5
Gunda Béla: A református vallási néprajz fogalma és mai feladatai 12
Balogh István: A református egyház hatása a parasztság művelődésére a XIX. században 26
Molnár Ambrus: A Református Egyház Teológiai Doktorok Kollégiuma Néprajzi Szekciójának tevékenysége - A gyülekezet felelőssége a hagyományok ápolásában 44
II.  
Huley Alfréd: A Biblia a református és evangélikus népi tudatban Békés megyében 67
Kiss Endre: Kálvin a népi tudatban - Egy kérdőíves vizsgálat tanulságai 88
Ötvös László: A konfirmáció néprajza 110
Dankó Imre: Az úr asztala 132
Csiszár Árpád: A régi nemzetségi rend a felső-tiszavidéki templomokban és temetőkben 157
Takács Béla: A református temetők fejfáinak népi ornamentikája 199
Szalai Zsigmond: Régi temetési szokások Tyukodon 222
Szilvási János: Egervölgyi harangok és harangozási szokások 236
Gacsályi Gábor: A látomások szerepe a mai gyülekezeti életben 260
Tóth Judit: A tiszazugi reformátusság vallásos szokásai 273
Molnár Ambrus: A húsvéti ünnepkör református népszokásai a Tiszántúlon 297
Szabó Gyula: Lakodalmi szokások Beregben 330