Család és kitelepítés konferencia

Család és kitelepítés konferencia
06/09 - 06/11

2021. június 09. 09:00 - 2021. június 11.

ONLINE

06/09 - 06/11

2021. június 09. 09:00 - 2021. június 11.

ONLINE


CSALÁD ÉS KITELEPÍTÉS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN

Rendező:

ELTE BTK NÉPRAJZI INTÉZET

Szakmai együttműködő partner:

KOPP MÁRIA INTÉZET A NÉPESEDÉSÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT (KINCS)

Időpont és helyszín: 2021. JÚNIUS 9-11, ONLINE (ZOOM)

A konferencián történő részvétel ingyenes.

ProgramfüzetAbsztraktfüzetFacebook esemény

 

2021. június 9. (szerda)

 

A konferencia ezen a linken érhető el. 
Meeting ID: 886 7394 6279
Passcode: 302123

 

9:00–9:30      KÖSZÖNTŐK                                            

Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke

Mohay Tamás, az ELTE BTK Néprajzi Intézet igazgatója

 

9:30–12:00    DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK

Levezető elnök: Mohay Tamás

Bognár Zalán: Magyar családok a Gupvi és a Gulág árnyékában

Makra Mónika: „Ne sírj édesanyám, vissza fogunk jönni”. Elhallgatott transzgenerációs családi traumák a „málenkij robotra” deportált százezrek életében

Dán Vanda: Családi kapcsolatok a Gulág árnyékában

Muskovics Andrea: „Málenkij robot”. Személyes sorsok, utóhatások és emlékezet Tárnokon

 

12:00–13:00 EBÉDSZÜNET

 

13:00–15:00 DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK I.

Levezető elnök: Bali János

Murádin János: „Meghalni könnyebb, mint elválni.” Az 1944-ben szovjet fogságba hurcolt erdélyi magyar civilek otthonmaradt családjainak helyzete

Benkő Levente: „Ötnapi munka”. Az 1944. őszi tömeges elhurcolások székelyföldi volt internáltak és deportáltak emlékezetében

Papp Annamária: „Minden vonathoz kiszaladtunk, és vártuk a hazatérőket”. Kolozsvári civilek emlékei a szovjet elhurcolásról

Mihály János: Székelyek a Kárpátalján (1942 – 1945)

 

15:00–17:00  DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK II.

Levezető elnök: Deáky Zita

Popély Árpád: A magyarság helyzete Csehszlovákiában a második világháború után (1945–1948)

Mohay Tamás: Felvidéki telepesek Baranyában. Vázlat a beilleszkedésről

Bukovszky László: Mátyusföldi kacskaringó a hontalanság éveiben

Nagy Péter: Abafalva, egy sokat szenvedett falu. Málenkij robot, kitelepítések, szökések: az abafalvi családok szétszakítása és megpróbáltatásai 1944-47 között

 

17:00–18:00 ELŐADÁS ÉS FILMBEMUTATÓ

Ravasz Balázs: „’A jó is létez[ik]!’ A család szerepe az ’utolsó magyar hadifogoly’ életében.”

Filmbemutató: Az elfelejtett katona Rendezője és producere: Ravasz Balázs

 


 

2021. június 10. (csütörtök)

 

A konferencia ezen a linken érhető el.
Meeting ID: 899 7152 8969
Passcode: 897881

 

9:30–12:00    DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK

Levezető elnök: Mohay Tamás

Tóth Ágnes: A háború és a kollektív büntetés hatása a német nemzetiségű családokra

Schell Csilla: „Lesz ahogy lesz. Csak valamikor újra együtt lehessünk, mint régen“. Kitelepített magyarországi németek családi levelezése

Gajdos-Frank Katalin: Magyarországi német asszonysorsok 1944 után

Bimba Brigitta: A maradék németség kollektív eltávolítása Kárpátaljáról. Kényszerkitelepítés Szibériába

Áment-Kovács Bence: „Mert parasztgazdaságot, vagy más vagyont nem adhattunk nekik”. Római katolikus német családok életstratégiái a II. világháború utáni évtizedekben a Hegyhát és a Völgység határán

 

12:00–13:00 EBÉDSZÜNET

 

13:00–15:00 DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK I.

Levezető elnök: Bali János

Papp Árpád: "A visszatért Délvidék" emlékezete és emléktárgyai

Göncz László: A muravidéki magyarok meghurcolása 1945-ben

Lábadi Károly: Drávaszögi családok a délszláv háborúban

Bereczky Ildikó: A harkányi református parókia a délszláv háború kezdetén

 

15:00–18:00  DÉLUTÁNI ELŐADÁSOK II.

Levezető elnök: Deáky Zita

Bank Barbara: Internálótábor és kényszerlakhely után – Mi történt a családokkal, családtagokkal a „szabadulást” követően?

Tóth Gábor: Családok a hortobágyi zárt táborokban. Lenin-tanya 1950-1953

Horváth Sándor: "...csupasz szalma lett a fekhelyünk". A magyar-osztrák határ mentéről az Alföldre kitelepített családok életútjáról

Marinka Melinda: Elszakadás – visszatérés – felejtés. A „néma tábor” sorsközössége

Földváryné Kiss Réka: Kitelepítés történetek református egyházi források tükrében

Marosi István: „…sokat „családizunk” és felelevenítjük a régieket”. A görögkatolikus papok és családjaik üldöztetése Kárpátalján a kommunizmus évtizedeiben (1944-1989)

 


 

2021. június 11. (péntek)

 

A konferencia ezen a linken érhető el.
Meeting ID: 873 4523 7528
Passcode: 221251

 

9:00–11:00    DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK

Levezető elnök: Deáky Zita

Balogh Balázs: A világháború utáni, valamint az 1956-os amerikai kivándorlási hullám és a családok

Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai családok a „málenkij robot” árnyékában

Székely András Bertalan: Az erdélyi magyarságtudo- mány megalapítója, Venczel József meghurcolásáról és viszontagságos életéről

Zalatnay István: Erdélyi menekültek az 1980-as évek után

 

11:00–13:00 DÉLIDEI ELŐADÁSOK

Levezető elnök: Bali János

Gatti Beáta: A családi kapcsolatok szerepe, dinamikája a bukovinai székelyek körében

Nagy István: A te házad, az én házam. Német-magyar együttélés 1945-47-ben Tolna megyében.

Nagy Pál: Telepek és telepfelszámolási törekvések az 1960-as években

Váradi János: Telepfelszámolás bürokratikus útvesztőkben (1980-as évek)

 

13:00–13:10 DEÁKY ZITA: ZÁRSZÓ