Barabás Jenő (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 5.

1985.01.06.
Barabás Jenő (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 5.
Barabás Jenő (szerk.): Dissertationes Ethnographicae 5. ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 1985.

 

Bevezető 5
Pölöskei Ferenc: Megnyitó 7
Orosz István: Néprajz és történettudomány 10
Juhász Dezső: Néprajz és nyelvtudomány: a tájnévkutatás tanulságaiból 24
Katona Imre: Györffy István és a folklór 37
Pap József: A néprajzoktatás története a Budapesti Tudományegyetemen 49
   1. sz. melléklet: Jegyzék a néprajzi és néprajzi jellegű előadásokról, gyakorlatokról 69
   2. sz. melléklet: A Néprajzi Intézet illetve tanszékek kiadványai 90
   3. sz. melléklet: Jegyzék a doktori disszertációkról 92
Tanszéktörténeti dokumentumok  
   Összeállította Papp József 99
   A dokumentumok jegyzéke 100