Babai Dániel: A hód, a vipera és az ördögborda

Babai Dániel: A hód, a vipera és az ördögborda
05/21

2024. május 21. 16:00

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtára (Múzeum krt. 6-8.)

05/21

2024. május 21. 16:00 -

ELTE BTK Néprajzi Intézet Könyvtára (Múzeum krt. 6-8.)


Az idei, tavaszi szemeszter utolsó Kurrens néprajzi előadására szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Meghívott előadónk ezúttal Babai Dániel, etnoökológus, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Lendület Etnoökológia Kutatócsoport vezetője.

Az előadás címe: A hód, a vipera és az ördögborda - attitűd, tapasztalat és a véletlenek összjátéka a helyi ökológiai tudás alakulásában

Absztrakt: A természeti erőforrásokat hasznosító helyi közösségek ökológiai tudása megélhetésük alapvető eszköze. Ez a tudás támogatja a közösségek tagjainak tájhasználati döntéseit, és segíti a közösség számára fontos növény- és állatfajok, élőhelyek, ökoszisztémák, így például a fajgazdag hegyi kaszálók megfelelő, hosszabb távon is működőképes használatát, kezelését. Az ehhez szükséges tudás a fajokkal, élőhelyekkel kapcsolatos biológiai és ökológiai ismeretek, megfigyelések összessége, amely változatos módokon, egyéni tanulási stratégiákon, közösségi szinten meghatározott informális csatornákon keresztül ölt testet, és amelyet a folyton változó környezet állandó kihívások elé állít. E tudás és tudásszerzési folyamat megismerése, a mintázatok feltárása akár evolúciós, akár ökológiai antropológiai és etnobiológiai szempontból is érdekes világot tár fel, amely bepillantást enged a helyi közösségek természeti környezettel összefonódó világának kevéssé ismert momentumaiba. Az előadás a közelmúlt Kárpát-medencei terepi kutatásainak tapasztalatait összegezve mutatja be az ökológiaitudás-szerzés egyéni és közösségi mechanizmusait, azok mintázatait.

Az esemény Facebook linkje.